News


HAND PRINT: ST. PETERSBURG PHOTOGRAPHY SCHOOL

16.06.11 |

HAND PRINT: ST. PETERSBURG PHOTOGRAPHY SCHOOL

10 June—11 September 2011

Curators: Igor Lebedev and Olga Korsunova

On June 10, the Photographer.ru gallery (Moscow), in collaboration with the FotoDepartament gallery (Saint Petersburg), will open an exhibition of St. Petersburg author's hand print photography.

Elena Agafonova, Alexey Alexeev, Konstantin Vodyanitsky, Natalia Zakharova, Alexey Zelensky, Edgar Kalaev, Alexander Kitaev , Olga Korsunova, Nadya Kuznetsova, Tatyana Larina, Igor Lebedev, Evgeny Mokhorev, Andrew Polushkin, Dmitry Provotorov, Alexander Smirnov, Vitaly Smirnov, Ludmila Tabolina, Natalia Tzehomskaya, Alexander Chernogrivov, Gregory Maiofis

http://gallery.photographer.ru/exhibitions/exhibition.htm?id=59